Matton har ett fullsortiment för airbrushmålning

  1. Mattonbutiken
  2.  » 
  3. Airbrush

Hur välja airbrushspruta?
En airbrushspruta är ett precisionsinstrument som skall kunna leverera färg med en mycket fin färgstråle.
Den tillverkas under hantverksmässiga former och med största möjliga noggrannhet.

Det finns en uppsjö av olika sprutor och modeller
att välja mellan, men om du ställer dig själv följande frågor kommer valet att bli enklare.

Hur ligger sprutan i handen? En liten obekväm känsla blir snart ett värkande irritationsmoment.

Vilken grovlek?
0.15, 0.2, 0.3, 0.4 och 0.5 mm är vanliga färgmunstyckegrovlekar.
Rent generellt kan man säga att 0.15 och 0.2 mm är lämpade för finare arbeten eller bildframställning där god kontroll över sprutbilden krävs.
En spruta med 0.3 mm munstycke har ofta en större färgkopp som gör den lämpligare för något större ytor. 0.4 och 0.5 mm, passar bra till bakgrunder och liknande.

 

  Att munstyckestorleken har stor betydelse för spridningen har vi nu förstått men har den någon annan inverkan på ditt val?
Ja, olika färger har ju olika pigmentgrovlek och för att inte sprutan skall sättas igen bör man inte välja en för fin spruta till en för grov färg.

Manövreringen, hur går den till?
Det finns faktiskt några olika lösningar på detta.
På en del sprutor, får du färg och luft samtidigt genom att bara dra reglaget bakåt. Vi benämner denna typ av reglage Single Action.

På sprutor av Rich-typ mixar du färgluftförhållandet själv genom att öppna luftmunstycket med ett lätt tryck nedåt.
När du har ett lagom högt lufttryck strömmande ur sprutan drar du försiktigt reglaget bakåt för att frigöra färgen. Detta reglage kallar vi Double Action.

Samspelet mellan färg, luft och avstånd från underlaget är dina styrmedel för ett bra resultat.

 

Airbrush-akrylfärger är färger som är speciellt anpassade till målning med airbrush.

Trycksatt luft finfördelar akrylfärgen till små, välformade droppar som sedan förs till ytan som ska målas.

Det som utmärker en airbrushfärg, är att denna typen av färg har ett recept som tillåter att färgen finfördelas utan att torka i färgsprutans munstycke.

De allra flesta airbrushfärger kan användas direkt från flaskan när man använder större munstycken.
Men, om man ska måla med ett mindre munstycke eller använder lägre tryck på luften, så krävs det att man tunnar ut färgen med airbrushmedium och eventuellt olika tillsatsmedel.

Vi säljer medium och airbrushfärger från Createx samt Golden.