Gamblins äkta färger

  1. Mattonbutiken
  2.  » 
  3. Gamblins oljefärger

Gamblins äkta färger

Det finns inget mer naturligt och bestående än oljefärg. Inget annat målarmedia har samma raka kraft för kommunikation, kraftiga pigment och konstnärliga möjligheter. När en konstnär pressar ut färg från en av våra tuber så kommer hon att komma att uppleva oljefärgen maximalt.

Från ett fält till din palett
Gamblin tillverkar sina färger från rå-pigment och vegetabilisk olja. Den olja som används kommer från lin, inte från ett raffinaderi.
Under mer än 600 år har linplantan gett konstnärer oljan som de målar med och målarduken som de målar på. Pressade linfrön ger oss linoljan som Gamblin binder sina färger med. Växtens stjälk har separerats och vävts in i målarduken som har använts under många sekler.

Din målning. Dina färger.
Att måla ett konstverk är ett av de mest interaktiva saker som vi kan göra. Vi arbetar med huvudet, hjärtat, händerna och intuition. Och det skapas ett konstverk penseldrag för penseldrag.
När du närmar dig din målarduk, står oljetuberna redo att leva upp till allt arbete som du lägger ner på ditt skapande. De är redo att uttrycka dina tankar och intuition med en intensitet, trohet och möjligheter som vida överträffar akrylfärger.
När du rör din pensel eller kniv för första gången genom oljan kan du känna skillnaden. Intensiteten och djupet av oljefärgerna och konsistensen.

Och vi vet att de enkla, naturliga materialen i oljefärger varar i hundratals år.
Oljefärger har bestått, utvecklats och vuxit under århundraden. Det är därför i nutid som det är bäst att vara en oljemålare. Gamblin har fler läckra och permanenta färger. Gamlin har nya målarmedium som snabbar på torkningen och artistiska möjligheter, målning utan lösningsmedel för att skapa en säker miljö i studion och användande av säkra råmaterial för att tillverka traditionella målarmedier.