Få inspiration från det senaste inom design, grunderna i typografi, bland Mattons böcker hittar du massor av godis inom design, layout och hobby.

31 produkter i denna kategori.

grid-viewlist-view
Vill du sedetaljeradproduktinformation?
Tryck här
  • BOK: BOSTADSBESTÄMMELSER 2017BOK: BOSTADSBESTÄMMELSER 2017

BOK: BOSTADSBESTÄMMELSER 2017Artikelnr: 998270 - 9789173338097

521,52 kr

BOK: BOSTADSBESTÄMMELSER 2017Artikelnr: 998270 - 9789173338097

Handbok med förslag på lösningar

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Då fyller handboken Bostadsbestämmelser en viktig funktion för att inte kunskap ska gå förlorad.

Bostadsbestämmelser 2017 innehåller de ändringar som skett under 2016 i BFS 2016:6 (BBR 23) och BFS 2016:13 (BBR 24). Ändringarna syftar till att förtydliga kraven vid ombyggnad och andra ändringar av byggnader med hänsyn till varsamhetskrav och förbud mot förvanskning.

Detta beskrivs såväl i avsnitten om definitioner och tillämpningsområde som i avsnitten om de tekniska egenskapskraven. Målet är att få en bättre och enhetligare rättstillämpning. Avsikten är alltså inte att ändra kravnivån. Mindre ändringar av reglerna om utformning av bostäder har också skett för att främja regelförenkling och öka flexibiliteten i byggandet.

Bland annat har

• kravet på plats för hemarbete tagits bort

• föreskriften om plats för parsäng i bostäder större än 35 m² ändrats till ett allmänt råd

• förtydligats att det räcker med plats för en kombinerad tvättmaskin och torktumlare för att tvätta och torka tvätt maskinellt i bostaden

• förutsättningar getts för en produktion av enpersonsbostäder med gemensamma utrymmen (utöver sådana för studenter och särskilda boenden för äldre)

Samtidigt kan nämnas att PBL 8:4 utvidgats med krav på bredbandsanslutning.

BBR 24 innehåller krav på verifiering av en byggnads specifika energianvändning och mindre justeringar av kraven på energihushållning.

Författare är arkitekt SAR/MSA Hans Örnhall, tidigare ansvarig för bostadsutformningsfrågor på Planverket och Boverket. Han arbetar nu som praktiserande arkitekt och som sakkunnig i frågor som berör byggnadsutformning och säkerhet i byggnader.

191 sidor.

Klicka för mer information
  • BOK: BO MOSSBERG EN BILDBIOGRAFIBOK: BO MOSSBERG EN BILDBIOGRAFI

BOK: BO MOSSBERG EN BILDBIOGRAFIArtikelnr: 998329 - 9789163790218

265 kr

BOK: BO MOSSBERG EN BILDBIOGRAFIArtikelnr: 998329 - 9789163790218

Bo Mossberg, en av Sveriges främsta illustratörer.

Känd från ett flertal böcker såsom Den Nya Nordiska floran, Svampar i Sverige, Humlor i Sverige, barnböckerna om myran Sofi, m fl.

Mottagare av ett flertal utmärkelser.

Bl a Jill Smythies Award, Linnean Society of London år 2000 och Artdatabankens Naturvårdspris år 2003.

Boken Humlor i Sverige blev utsedd till en av 2012 års vackraste böcker av Svensk Bokkonst.

Bo Mossberg visar delar av sitt livsverk i boken. Det är en bildbiografi med ackompanjerande texter från 1940-talet fram till 2000-talet med skilda ämnesområden.

Lusten att teckna och måla har givit ett ständigt flöde av bilder genom åren. Block, pennor, penslar och färger har varit mina följeslagare ända sedan barnaåren. Naturintresset och en ängslan för en ovarsam hanterad miljö har naturligt lett till illustrationer för böcker med svampar och blommor. I denna bok vill jag delvis visa andra bilder som just handlar om lusten att måla och teckna. Kasta ner en snabbteckning på en pendeltågsresenär, en familjemedlem eller en musikkollega. Att fånga landskap, ibland ruffigt och snabbt, innan just det speciella ljuset passerat eller noggrant pensla fram blänket i en skalbagges täckvingar.

En stor inspirationskälla har jazzmusiken varit. Glädjen att under 50- och 60-talen arbeta som jazzmusiker visade mig hur nära bild och musik hör samman, rytm, form och komposition. Naturen i all dess former har självklart givit stoff och inspiration åt alla mina bilder.

Klicka för mer information
  • BOK: GRAFFITI COOKBOOKBOK: GRAFFITI COOKBOOK

BOK: GRAFFITI COOKBOOKArtikelnr: 998218 - 9789185639

212 kr

BOK: GRAFFITI COOKBOOKArtikelnr: 998218 - 9789185639

Graffiti Cookbook är en guide till de material och tekniker som används i dagens mest kreativa och progressiva konströrelse. I bilder och ett dussintal intervjuer med några av världens mest kända konstnärer visas hur graffitin skapas. Från

spraytekniker och handstilar till verktyg och stilanalys. Graffiti Cookbook tar oss med på en resa runt världen på jakt efter graffitimålarnas knep och tips. Efter hundratals böcker med graffitibilder under de senaste tio åren kommer nu en som visar hur konstnärerna faktiskt gör. Graffiti Cookbook är full av exempel och tips på hur man kan göra sin egen målning, throw up eller tag. Dessa tekniker kan användas på alla möjliga material och underlag - textil, glas, metal, betong, plast eller trä. Graffiti Cookbook ger en unik insikt i den alternativa konstvärlden och är en inspirationskälla för alla som är intresserade av

gör-det-själv-kultur.

Swet (DK), Jurne (USA), Chib (IT), Gauge (S), Mad C

(DE) och Egs (FI) är några av de intervjuade konstnärerna.

En komplett Gör-Det-Själv-bibel om graffiti

Om författarna

Björn Almqvist (1974) är författare och redaktör på Dokument

Press. Tidigare böcker, bland andra: Graffiti Burners, Graffiti Coloring

Book 3 och Writers United.

Tobias Barenthin Lindblad (1973) är författare och föreläsare.

Tidigare böcker, bland andra: Tag Town, Metagraffiti och Overground-

serien.

Mikael Nyström (1977) är industridesigner med background i

graffitikulturen.

Torkel Sjöstrand (1979) är författare, fotograf och chefredaktör på

graffititidningen UP. Tidigare böcker, bland andra: Kaos: Vandals

in Motion, 1207 och Subway World.

Klicka för mer information
product quality
Good quality
good_quality_text

Better quality
better_quality_text

Best quality
best_quality_text