NCS lanserar 100 stycken nya standardfärger - Totalt 2050 färger!

  1. Mattonbutiken
  2.  » 
  3. NCS 2050 - 100 färger


NCS: Varför 100 nya standardfärger?

De senaste 40 åren har NCS revolutionerat sättet att kommunicera färg, och har samtidigt tagit fram produkter som hjälper dig i ditt färgarbete.
NCS har ett sortiment som rymmer både högkvalitativa produkter, och utbildningar inom färglära.
I år, 2022 kommer NCS med nyheten att man lanserar 100 stycken nya färger till NCS Standard Colour Range:
NCS ökar därmed antalet standardfärger till 2050 stycken.

Lågkromatiska färger (Low Chromatic Colours), är mycket viktiga färger inom interiör design, produktdesign och inom arkitektur.
När man betraktar färgprov är det ofta svårt att särskilja mellan två olika färger.
När färgen sedan appliceras på den valda ytan, så kan små nyansskillander påverka slutresutatet dramatiskt.
För att råda bot på detta, så lanserar NCS nu flera färger inom den lågkromatiska färgrymden.
Detta låter dig som användare välja bland fler färger, så att du kan känna en ökad trygghet i färgvalet.

Dessa 100 nya färger är ett resultat av NCS samarbete med de faktiska användare.
Man har arbetat fram ett urval av färger som efterfrågas av de faktiska användarna.
Färgerna är lågkromatiska nyanser, med fokus på färger mellan Gul och Röd.
Två helt nya nyanser har tillkommit: NCS S 0601 och NCS S 1001, ofta kallad off-white.

Utöver att addera nya färger, så har NCS även förfinat de mest populära produkterna.
Produkterna som nu har blivit ännu vassare är: NCS Index, NCS Colour Atlas, NCS Colour Block, NCS Colour Album och NCS Colour Box.

Produkterna har fått både ökad användarvänlighet och en minskad miljöpåverkan.
Man har minskat plastanvändningen, både på själva produkten, men även gällande dess förpackning.

Ett område inom färgbranschen med hög miljöpåverkan är den som berör färg som måste kasseras på grund av att den har brutits fel.
NCS har aktivt arbetat med denna frågan genom att ta fram verktyg som låter dig som användare bättre förhandsgranska färgen innan den beställs.

Nyheter och förbättringar per produkt.

NCS Index, färgernas sortering har förbättrats så att du snabbare och enklare kan hitta färgen du har i åtanke.
NCS Colour Atlas, nya sidor har tillkommit med vita / färger med hög vithet.
NCS Colour Block, nya försättsblad har tillkommit för att du snabbt ska hitta rätt färgblock.Även färgerna är sorterade för att du snabbt ska hitta rätt.
NCS Colour Album, samma förbättringar som för NCS Colour Album.
NCS Colour Box, färgkorten har förbättrats för att minska risken för att bakomliggande färg skiner igenom.